Chuông Gió

Chuông gió 1 quả chuông khắc chế những nguồn năng xấu CG1259-1

cg1259-1-chuong-gio-2

442,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 1 quả chuông, hình con voi (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 30cm

Chuông gió 1 quả chuông đón vận may, trừ tà CG1259

cg1259-chuong-gio-1

442,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 1 quả chuông, hình hai tỳ hưu (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ):

Chuông gió 6 ống nhôm xua tan đi khí xấu, điềm xấu CG1263

cg1263-chuong-gio-2

2,430,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm lớn, màu trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 105cm,

Chuông gió 6 ống nhôm xua tan đi khí xấu, mang điềm lành CG1262

cg1262-chuong-gio-2

2,650,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm lớn, màu đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 105cm,

Chuông gió phong thủy trấn trach trừ tà, trừ thị phi C1203

c1203-chuong-gio-5-ong-dong

1,122,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 chuông đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài x đường kính chuông ):

Chuông gió 5 ống đón vận may, cát tài CG1257

cg1257-chuong-gio-1

840,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống nhôm, nhiều chuông tiền (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 41cm