Mặt Dây Chuyền

Mặt dây chuyền Tỳ hưu ngọc Myanmar lưng trơn S947

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Myanmar xanh ngọc (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm

Sản phẩm mặt dây chuyền Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng phát lộc S412-5068

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng, xanh lý (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng

Sản phẩm mặt dây chuyền Tỳ hưu ngọc Myanmar lớn công danh VM115

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Myanmar trắng, vân xanh lý, xanh đen (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x

Sản phẩm mặt dây chuyền Tỳ hưu Phỉ Thúy chuẩn tác lộc S412_1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Myanmar vân trắng (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng): 3.5 – 5cm

Sản phẩm mặt dây chuyền Tỳ hưu phogn thủy ngọc Myanmar nhỏ VM114

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Myanmar xanh, vân xanh lý (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x