Dây Đeo Tay

Sản phẩm Vòng dây đeo tay cặp cá heo phong thủy S805

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay cặp cá heo đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng x cao): điều chỉnh

Sản phẩm Vòng dây đeo tay kết 3 hoa Mẫu đơn ngọc Phỉ Thúy S801

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay 3 hoa mẫu đơn đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng x cao): điều

Sản phẩm Vòng dây đeo tay kết 1 hoa Mẫu đơn ngọc miến điện S804

+ Chất liệu và hoàn thiện: Dây rút 1 hoa mẫu đơn đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng x cao): điều

Sản phẩm Vòng dây đeo tay hoa mẫu đơn ngọc miến điện tình duyên S800

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay hoa mẫu đơn đá ngọc Miến Điện. + Kích thước: điều chỉnh theo kích cỡ tay. +

Sản phẩm Vòng dây đeo tay tỳ hưu lớn ngọc Miến Điện S143

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay 1 tỳ hưu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng x cao): điều chỉnh