Thiềm Thừ Phong Thủy

Sản phẩm Thiềm thừ phong thủy mạ vàng kim nhỏ E067

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x

Sản phẩm Thiềm thừ phong thủy cõng bắp cải tài lộc E054

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) cõng bắp cải bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng

Sản phẩm Thiềm Thừ bên hoa Mẫu đơn và đào tiên giàu sang phú quý E159

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tượng hoa mẫu đơn bên trái đào và ông thiềm thừ (cóc ba chân), bằng bột đá màu

Sản phẩm Thiềm thừ phong thủy xanh, gỗ xoay E083

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân), đế gỗ xoay, bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng

Sản phẩm Thiềm Thừ phong thủy ngọc Hoàng Long tam thể TT-HL-21289

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng